Welkom

Welkom bij de Vereniging Groen van Prinsterer.

Het jaarcongres wordt gehouden op vrijdag 8 maart 2024. Congresthema: Kwetsbare overheid. Krachtige samenleving. Locatie: de Zonheuvel, Doorn. Opgave via 'CONTACT' of via vereniginggroenvanprinsterer@solcon.nl  

De vereniging was als mede initiatiefnemer betrokken bij de realisatie van de wetenschappelijke biografie over Guillaume Groen van Prinsterer. Eind 2019 is de stichting 'wetenschappelijke biografie Groen van Prinsterer' opgericht en eind 2020 is in de persoon van Dr. G. (Gertjan) Schutte de biograaf geselecteerd die met Prof. Dr. G. Harinck als promotor de biografie gaat opleveren. De voortgang van de werkzaamheden kan worden gevolgd op de website www.groenbiografie.nl 

Met de bestuurdersvereniging van het CDA  is een intentieovereenkomst over intensivering van de samenwerking met onze vereniging vastgesteld.  Inzet: het bieden van (nieuwe) mogelijkheden voor een informeel platform voor voormalige bestuurders/ leden/ alumni van de BSV. Onderliggende uitdaging: talenten, ervaringen, deskundigheden blijvend inzetten voor elkaar en de christelijk sociale beweging. 

(Oud-)bestuurders van de bestuurdersverenigingen kunnen zich gratis als lid van de vereniging aanmelden. Contributie (€20 per jaar) is pas verschuldigd vanaf het moment dat u ons jaarcongres bezoekt. 

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.