Lidmaatschap en aanmelding

De Vereniging Groen van Prinsterer is een vereniging van (oud) bestuurders en politici. De leden zijn mensen met hart voor de publieke zaak die vanuit de christelijke traditie actief werkzaam zijn (geweest) in de het openbaar bestuur. De vereniging werd opgericht in 1925 als bestuurdersvereniging van de voormalige Anti Revolutionaire Partij en voelt zich vanuit die traditie verbonden met de christelijksociale beweging. Zonder nadrukkelijk afstand te nemen van die geschiedenis staat het lidmaatschap open voor (voormalige) bestuurders en raadsleden van politieke partijen en maatschappelijke organisaties die zich daarop voelen aangesproken. Wij menen dat het gedachtegoed van Groen van Prinsterer nog steeds van betekenis is. De vereniging wil voor leden, raadsleden en belangstellenden een ontmoetingsplek bieden voor bezinning en levensbeschouwelijke reflectie op het openbaar bestuur. Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van CDA en ChristenUnie. Ook enkele leden van de PvdA zijn aangesloten. De vereniging is actief betrokken bij de totstandkoming van de wetenschappelijke biografie over Groen van Prinsterer.

Belangstellenden voor het lidmaatschap kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. De jaarlijkse contributie bedraagt € 20, - De bijdrage is verschuldigd vanaf het moment dat u aan een congres heeft deelgenomen.


Vereniging Groen van Prinsterer
Secretariaat: drs. G.K.(Gauke) Zijlstra
Herfst 41
8251 NR Dronten
www.vereniginggroenvanprinsterer.nl
E: groenvanprinsterer@solcon.nl
 

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.