Jaarcongres 2020 - Het programma

PROGRAMMA
Vrijdag 14 februari 2020

12.30 - 13.30 uur Ontvangst/ check-in/ Lunch (indien geboekt)
13.30 - 17.00 uur Congres
13.30 uur Opening congres door voorzitter Jan Waaijer
13.45 uur Inleidingen door:
  • Prof. Dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Universiteit Tilburg
  • Dr. Wouter Beekers, directeur Wetenschappelijk Instituut CU
  • Drs. Pieter Jan Dijkman, directeur Wetenschappelijk Instituut CDA

​Reflectie/ gesprek met de inleiders

17.00 uur Afronding/ sluiting
17.15 uur Informele ontmoetingen
18.00 uur Huishoudelijke vergadering
  • Opening, In memoriam
  • Vaststelling verslag 2019
  • Financieel verslag 2019
  • Samenwerking met bestuurdersvereniging CDA
    Intentieverklaring
19.00 uur Jaardiner voor leden en belangstellenden

Facultatief: Logies/ ontbijt 1-persoonskamer

Zaterdag 15 februari 2020
08.00 – 09.30 uur                      Ontbijtbuffet/ check-out


Aanmelding en kosten deelname
De congreskosten vormen een weergave van de kostprijs per persoon.
In verband met de noodzakelijke reserveringen en de daaraan verbonden voorwaarden is uw deelname pas na betaling geldig en in principe bindend. Aanmelding, wijziging of annulering is tot 2 dagen voor het congres mogelijk (dus tot uiterlijk dinsdag 11 februari 2020; 12.00 uur).

Deelname congres op vrijdag 14 februari 2020     € 40
(Congres)

Deelname congres op vrijdag 14 februari 2020     € 70
(Congres, inclusief lunch)

Deelname congres op vrijdag 14 februari 2020     € 100
(Congres, inclusief lunch en diner)

Deelname congres op vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari 2020  € 165
(Congres, inclusief lunch, diner, overnachting en ontbijt)

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door uw congresbijdrage vooraf te betalen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL08INGB0000510969 t.n.v. Penningmeester Groen van Prinsterer te Winsum, onder vermelding van: “Deelname congres 2020”.
En vervolgens naar keuze:
- Congres
- Congres, inclusief lunch
- Congres, inclusief lunch en diner
- Congres, inclusief lunch, diner, overnachting en ontbijt

Wij zien uit naar uw komst.
Met hartelijke groet,
Jan Waaijer, voorzitter    Gauke Zijlstra, secretaris                                                            

Secretariaat:
G.K. Zijlstra
Herfst 41
8251NR Dronten
E-mail: groenvanprinsterer@solcon.nl
Website: www.vereniginggroenvanprinsterer.nl

Bankrekeningnr.: NL08INGB0000510969
T.n.v. Penningmeester Groen van Prinsterer,
Jan v.d. Zeestraat 19, 9951MB, Winsum

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.