Doelstelling

De vereniging staat in de traditie van Groen van Prinsterer (1801-1876). De staatsman die wordt gezien als de grondlegger van de protestantschristelijke politiek. Groen van Prinsterer streed in zijn tijd en in zijn taal tegen “ongeloof en revolutie”. De politieke werkelijkheid van vandaag ziet er volstrekt anders uit. En tegelijkertijd is de visie van Groen misschien wel actueler dan ooit. De vereniging wil in verbondenheid met het verleden en indien mogelijk met geestverwante organisaties ook vandaag betekenisvol zijn in onze onrustige samenleving.

Uitgaande van vaste waarden zoeken wij nieuwe wegen naar de toekomst. Bruggen slaan tussen individu en gemeenschap. Bruggen slaan tussen geloof, levensbeschouwing, spiritualiteit en politiek. In de geest van Groen: respectvol omgaan met verschillen.

Wij voelen ons als plaats van reflectie en verdieping verbonden met geestverwante stromingen en organisaties en willen met hen op zoek naar een moderne invulling van het christelijk-sociale gedachtegoed. Wij benoemen en herkennen in dit verband onder andere: CDA; Christenunie; Christelijksociaal congres; Katholieke maatschappelijk organisaties; CDA Bestuurdersvereniging; WI CDA; Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting (WI CU).

Als vereniging zijn wij onderweg naar het 100 jarig jubileum in 2025.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.