Congreshema: Over solidariteit en bezielende verbanden

Over solidariteit en bezielende verbanden

Onlangs presenteerde Kim Putters zijn nieuwe boek ‘Veenbrand’. Daarin analyseert hij ‘vier smeulende kwesties’, die gezamenlijk een veenbrand vormen:

  • Focus op economische groei
  • Een leven lang ontwikkelen
  • Nieuwe sociale ongelijkheid
  • Vertrouwen in de democratische rechtstaat

Het antwoord van de politiek op de grote vragen van vandaag moet volgens hem gaan over hoop, perspectief, visie voor de toekomst. Vanuit het perspectief van onze vereniging is het een uitdaging een bijdrage te leveren aan het bieden van hoop en perspectief. Wat zijn de verbindende en inspirerende verhalen van de politiek – en van CDA en CU in het bijzonder – voor de toekomst. Wat is ons onderscheidende antwoord op de neoliberale focus op economische groei en geld. Wat is ons antwoord op doorgeslagen populisme en polarisatie? Zitten de echte helden in het brede midden? Volgens Pieter Jan Dijkman ‘snakken veel CDA'ers naar een inspirerend verhaal over de verhouding tussen christelijke waarden en moderne politiek’. En volgens Wouter Beekers ‘branden wij onszelf op en zitten wij in een morele crisis. De vooruitgangsdroom is een nachtmerrie geworden. Er is maar één duurzame weg, dat is de weg van vertraging en genieten van genoeg’ (NRC; 17 juli 2019).

 

Wat is het nieuwe verhaal voor Nederland? Kan er vanuit het brede midden een hoopvol verbindend alternatief worden ontwikkeld? Een nieuw bezielend verband (Zij aan zij) dat, ondanks verschillen, globalisering, klimaatcrisis, individualisering perspectief biedt. Is de christelijksociale beweging in dit verband nog een herkenbaar en kansrijk bezielend verband? Of is juist deze beweging bij uitstek een licht in de wereld. Als een stad die bovenop een berg ligt en niet verborgen kan blijven. En: Hoe gaan wij in het verlengde van al dit ‘grote denken, klein doen’? Hoe kunnen wij ook persoonlijk (als politicus, bestuurder, als mens) een concrete bijdrage leveren, zonder moedeloos, depressief of cynisch te worden?

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.