Biografie Groen van Prinsterer

De vereniging Groen van Prinsterer is één van de initiatiefnemers voor de totstandkoming van een wetenschappelijke biografie van Mr. Guillame Groen van Prinsterer (1801-1876). De intiatiefgroep ervaart het als een omissie dat over de grondlegger van de antirevolutionaire of christelijk-historische richting in ons land nog geen wetenschappelijke biografie verscheen. Door de initiatiefgroep is de Stichting Wetenschappelijke Biografie Groen van Prinsterer opgericht. De stichting is van oordeel dat een biografie over Groen maatschappelijk van belang is en dat zijn gedachtengoed actueel is. 

In de persoon van historicus Dr. G. (Gertjan) Schutte heeft de stichting een biograaf gevonden, die een thuisbasis heeft gevonden bij de Theologische Universiteit Utrecht met Prof. Dr. G. Harinck als zijn promotor. De realisatie van een wetenschappelijke biografie is een omvangrijk project van enkele jaren. Het CDA, de ChristenUnie en de SGP en de daarmee verbonden wetenschappelijke instituten steunen het project van harte. De Dr. Abraham Kuijperstichting leverde een substantiële financiële bijdrage. De stichting begeleid het project en spant zich in de nog ontbrekende middelen  bijeen te brengen. De voortgang van het project kan worden gevolgd via de website www.groenbiografie.nl  

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.