Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

  • Drs. J.B. Waaijer (Jan), voorzitter
  • Drs. G.K.Zijlstra (Gauke), secretaris
  • Mr. Drs. W.H. Everts (Wilte), penningmeester
  • De heer B.Koelewijn (Bort), plv. voorzitter
  • Mevrouw W.Chr.Vroegindeweij (Willemina)
  • De heer J.Spros (Jaap)
  • De heer B.Visser (Ben)

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.